Lokal værdiskabelse af haveaffald

Projekt rettet mod haveejere på Orø. Fase 1 fra maj 2020 til september 2021.

Orøs borgere har længe ønsket et bæredygtigt alternativ til den nuværende løsning for bortskaffelse af haveaffald. Med den nuværende ordning forsvinder mange tons organisk materiale fra øen, og det er dyrt og miljøbelastende. Med dette projekt igangsætter vi en række tiltag som skal mindske bortkørsel af haveaffald betydeligt og i stedet udnytte mulighederne for at bruge haveaffaldet som jordforbedring, byggemateriale, næringsbuffer mm. lokalt på Orø.

I projektet vil projektpartnerne sammen undersøge hvordan vi på sigt reducerer behovet for bortkørsel af haveaffald fra Orø, fra 7-800 tons/år til den endelige målsætning om 0 ton/år. Disse undersøgelser skal bane vejen for projektets næste faser.

Det planlagte infomøde i Værestedet 2.4. - sammen med Orø Fællesjord - er desværre udskudt på ubestemt tid.

Læs projektbeskrivelsen her
Vær med
Følg med på Facebooksiden "Hvad gør vi med haveaffaldet?"