Bliv sponsor

Vil du støtte etableringen af et eller flere fælles værksteder på Orø?

Det er meningen at Værkstederne skal danne ramme om istandsættelse, kurser og småproduktioner med genbrug som omdrejningspunkt.

Vi afventer i øjeblikket blot på kontrakte til et lejemål på øen, hvor vi bla vil etablere flytbare værkstedsenheder, som kan genbruges hvis det en dag bliver muligt at flytte ned i Mejeriet, eller et andet godt sted på Orø.

Hvis du vil støtte med pengebeløb, værktøj, materialer og ekspertise, kvitterer vi med omtale og skiltning.

Kontakt Torben Christensen, torben20aar@yahoo.dk.