Lokal værdiskabelse af haveaffald

Projekt rettet mod haveejere på Orø. Fase 1 fra maj 2020 til september 2021.

Orøs borgere har længe ønsket et bæredygtigt alternativ til den nuværende løsning for bortskaffelse af haveaffald. Med den nuværende ordning forsvinder mange tons organisk materiale fra øen, og det er dyrt og miljøbelastende. Med dette projekt igangsætter vi en række tiltag som skal mindske bortkørsel af haveaffald betydeligt og i stedet udnytte mulighederne for at bruge haveaffaldet som jordforbedring, byggemateriale, næringsbuffer mm. lokalt på Orø.

I projektet vil projektpartnerne sammen undersøge hvordan vi på sigt reducerer behovet for bortkørsel af haveaffald fra Orø, fra 7-800 tons/år til den endelige målsætning om 0 ton/år. Disse undersøgelser skal bane vejen for projektets næste faser.

Aktiviteter om haveaffald

Introduktioner til grejbanken

Bliv introduceret til Genskabets nye haveaffalds-grejbank med bl.a. flishugger, jordbor og motorsav.
Introduktionen omhandler sikker håndtering af udstyret. Det er nødvendigt at man har deltaget i introen, hvis man vil låne grejbanken.
Vi genoptager de månedlige introduktioner igen til marts, og i mellemtiden kan du anmode om at få en privat introduktion, hvis du gerne vil bruge grejet i løbet af vinteren.
Læs om grejbanken på vores side om deleordning


Læs projektbeskrivelsen her
Grejbanken
Vær med
Følg med på Facebooksiden "Hvad gør vi med haveaffaldet?"