Foreningen Genskabet

Tepotte med kronhjort

Genskabet arbejder for at nedbringe mængden af affald på Orø. Foreningen er hat for flere projekter og arbejdsgrupper med genbrug og recirkulation som omdrejningspunkt.

Ordinær generalforsamling 2023

Generalforsamlingen finder sted i Genskabet, Næsbyvej 4, Orø, søndag d. 19. marts kl. 12.30.

Dagsorden til generalforsamlingen i Foreningen Genskabet 2023
Genskabets årsregnskab 2022
Genskabets budget 2023 til godkendelse på generalforsamlingen

Bliv medlem

Meld dig ind i Foreningen Genskabet ved at skrive til forperson Siri Reiter siri@jones.dk
Medlemsskab koster årligt 101 kr., som indbetales til foreningens konto i Merkur, reg. nr. 8401 kontonr. 1030156. Du kan også bruge Mobile Pay: nr. 132699. Husk at anføre dit navn og skriv "kontingent". Du er indmeldt, når vi har dit navn, telefonnummer, adresse og emailadresse.

Lidt historie

Foreningen udspringer af en arbejdsgruppe i projektet "Orø som forsynings- og demonstrations-ø" kaldet genbrugsgruppen, som formulerede mange af de visioner, vi stadig arbejder mod at realisere. Projektet lukkede ned, men arbejdsgruppen holdt fast i idéen om at skabe et genbrugscenter i det nedlagte mejeri på Brøndevej. Arbejdsgruppen Mejerigruppen stiftede derfor Foreningen Mejeriet d. 11. marts 2017, og det første konkrete delprojekt, containeren til direkte genbrug, åbnede i 2017 i samarbejde med Fors A/S, som har stillet en container til rådighed for projektet.

Ved årsskiftet 2018 indgik foreningen erhvervslejemålet på Næsbyvej 4 og åbnede i april. Mejeriet blev omtrent samtidig solgt til private, og søndag d. 7. april 2018 skiftede foreningen navn til Foreningen Genskabet.

Referater fra tidligere generalforsamlinger

Vedtægter (pdf)
Bestyrelse
Stiftelse
Vision
Arbejdsgrupper
Privatlivspolitik
GDPR-dokumentation
Kontakt