Foreningen Genskabet

Tepotte med kronhjort

Genskabet arbejder for at nedbringe mængden af affald på Orø. Foreningen er hat for flere projekter og arbejdsgrupper med genbrug og affald som omdrejningspunkt.

Bliv medlem

Meld dig ind i Foreningen Genskabet ved at skrive til forperson Siri Reiter siri@jones.dk
Medlemsskab koster årligt 100 kr., som indbetales til foreningens konto i Merkur, reg. nr. 8401 kontonr. 1030156.

Lidt historie

Foreningen udspringer af en arbejdsgruppe i projektet "Orø som forsynings- og demonstrations-ø" kaldet genbrugsgruppen, som formulerede mange af de visioner, vi stadig arbejder mod at realisere. Projektet lukkede ned, men arbejdsgruppen holdt fast i idéen om at skabe et genbrugscenter i det nedlagte mejeri på Brøndevej. Arbejdsgruppen Mejerigruppen stiftede derfor Foreningen Mejeriet d. 11. marts 2017, og det første konkrete delprojekt, containeren til direkte genbrug, åbnede i 2017 i samarbejde med Fors A/S, som har stillet en container til rådighed for projektet.

Ved årsskiftet 2018 indgik foreningen erhvervslejemålet på Næsbyvej 4 og åbnede i april. Mejeriet blev omtrent samtidig solgt til private, og søndag d. 7. april 2018 skiftede foreningen navn til Foreningen Genskabet.

Referat af generalforsamlingen i 2020
Årsregnskab 2019 med budget for 2020
Bestyrelsens beretning om 2019

Referater fra tidligere generalforsamlinger

Vedtægter (pdf)
Bestyrelse
Stiftelse
Vision
Arbejdsgrupper
Privatlivspolitik
GDPR-dokumentation
Kontakt