Visionen bag Genskabet

VISIONEN er et bæredygtigt, brugerstyret multikulturhus med genbrug som omdrejningspunkt.
GENBRUGSCENTRAL med istandsættelse og recirkulation af genbrugsegnede genstande. Værksteder og butik.
DELECENTRAL hvor vi deler værktøj, biler, trailer osv.
DEMONSTRATIONSHUS for alternativ energi, energirenovering og genbyg.
MØDESTED med kreative udfoldelsesmuligheder og samvær for alle aldre.
FORMIDLINGSCENTER med udstillinger, rundvisninger, foredrag, kurser, events mv.

Læs vores projektbeskrivelse
Vær med i en af foreningens arbejdsgrupper