Arbejdsgrupper

Foreningen Genskabet er hat for flere projekter og arbejdsgrupper med en fælles interesse for at realisere visionen om et bæredygtigt Orø, hvor så meget af øens affald som muligt genanvendes lokalt.

Alle grupperne er åbne, og man behøver ikke at være medlem af foreningen for at deltage i arbejdet.

Arbejdsgrupper og tovholdere

Butik - Kjeld, tlf. 23608903
Container - Poul, tlf. 42527281
Værksted - Torben (træ/metal/el), tlf 53854300 og Siri (tekstil/papir)
Genbrugstrælast - Torben
Upcycling - Siri, tlf. 27145428
Kurser og foredrag - Lilian, tlf. 24463078
Kommunikation og PR - Siri
Haveaffald - Daniel, tlf. 60629235
Deleordning - Dorte, tlf. 31322244 og Torben
Affaldsindsamling - mangler
Bøger og bogskabe - Dorte
Loppemarkeder - mangler
Finansiering - Siri
Socialøkonomi - hviler
Energi - mangler

Møder

Med ca. halvanden måneds mellemrum mødes gruppernes repræsentanter og andre medlemmer og koordinerer planer.
Vi læner os op ad en fast struktur for dagsorden. Vi bruger den sociokratiske beslutningsproces ved at tage runder hvor alle kommer til orde, og taler tingene igennem, indtil alle kan leve med en løsning.

Fællesmødet er for medlemmer, men møderne er åbne, og alle er velkomne til at lytte med og har taleret.

Referater

Vores mødereferater er offentlige.

Referat af fællesmødet d. 10. marts 2023
Referat af fællesmødet d. 18. januar 2023

Fællesmødereferater fra 2023
Fællesmødereferater fra 2022
Fællesmødereferater fra 2021
Fællesmødereferater fra 2020
Fællesmødereferater fra 2019
Fællesmødereferater fra 2018
Fællesmødereferater fra 2017