Fast Dagsorden

Ved fællesmødet d. 4.7. 2017 fastlagde vi flg. skabelon for møderne:

  1. Valg af ordstyrer og referent
  2. Nyt fra arbejdsgrupperne og bestyrelsen
  3. Siden sidst
  4. Kalenderen
  5. Evt.
  6. Feedbackrunde