Dagsorden til stiftende generalforsamling i Foreningen Mejeriet

Lørdag d. 11. marts 2017 kl. 13, Elnebjergcenteret, Orø

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse
  4. Forslag til vedtægter
  5. Forslag til fremtidigt arbejde og aktiviteter
  6. Forslag til budget og kontingent
  7. Valg af foreningens bestyrelse
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt