Bliv sponsor

Vil du støtte Genskabet?

Alle Genskabets aktiviteter handler om bæredygtighed med specielt fokus på genbrug, materialer og energi.

Genskabets værksteder danner ramme om istandsættelse, kurser, workshops og kreative frembringelser med genbrug som omdrejningspunkt.

Genskabet har i øjeblikket indrettet sig i et lejemål på Næsbyvej 4 på Orø. Foreningen ønsker at erhverve en ejendom på øen.

Du kan sponsorere vores aktiviteter med pengebeløb, værktøj, transport, materialer eller faglig ekspertise. Vi kvitterer med positiv omtale.

Kontakt Siri Reiter, sirireiter@jones.dk.